Ochrana osobních údajů a Podmínky užití

Ochrana osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek společnosti  HOUFEK a.s., se sídlem Obora 797, Golčův Jeníkov, PSČ 582 82, IČO: 27523543, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 5, vložka 2644 (dále jen „HOUFEK a.s.“), která tak působí (ve většině případů) jako správce osobních údajů. 

HOUFEK a.s. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. 

Od 25.5.2018 se namísto zákona č. 101/2000 Sb. řídíme při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které poskytujete vyplněním formuláře. Konkrétně zpracováváme následující údaje.

 • Jméno a příjmení
 • Společnost
 • E-mail
 • Telefon

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)

Informace o verzi prohlížeče a operačního systému, abychom zajistili správné zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a produkty. Při vyplnění formuláře pro kontaktování osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho požadavku či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, tedy získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 12 měsíců od získání těchto údajů.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí nami nabízených služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený ze strany zákazníka zájem.
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, které definuje zákon.

Dále naše webové stránky jsou zabezpečeny HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (odesílání v rámci formuláře atp.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Tyto webové stránky používají cookies k identifikaci a sledování návštěvníků a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu slouží k usnadnění jeho využívání. Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.

Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty. 

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Uložení osobního nastavení - Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu.

 • Statistické údaje - Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání. Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.
 • Zobrazování reklamy - Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem. 

Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

 • SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik)
 • Google (AdWords)
 • Facebook (Facebook Pixel)

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na houfek@houfek.com nebo písemně na naší adrese: Houfek a.s, Obora 797, 582 82  Golčův Jeníkov

Podmínky užití

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.houfek.com je společnost HOUFEK a.s. (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webových stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva, vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Obsah těchto webových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací uvedených na těchto stránkách a vyhrazuje si právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky byly vytvořeny s důrazem na maximální přístupnost a funkčnost pro všechny uživatele internetu. Zdrojový kód webu byl vytvořen podle standardu HTML5. Vizuální formátování je řešeno pomocí kaskádových stylů (CSS2 a CSS3).

Na moderních prohlížečích je podporován responzivní design – obsah webové stránky se automaticky přizpůsobuje aktuální šířce okna prohlížeče.

Kontakt na technického správce

Narazíte-li na těchto stránkách na jakýkoliv technický problém, informujte nás. Budeme se snažit případné nedostatky odstranit.

 

Podmínky použití WEB

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

GDPR

Společnost Houfek a.s.(dále jen „Houfek“) zpracovává osobní údaje v souladu s aktuálně platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů – tj. zejména, nikoliv však výlučně, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Informace dle čl. 13/14 GDPR pro zaměstnance jsou dostupné na HR oddělení.
Informace dle čl. 13/14 GDPR pro smluvní partnery / dodavatele jsou dostupné zejména na webu www.houfek.cz a dále v dokumentech předaných v souvislosti s příslušným obchodním vztahem.

Houfek a.s. umožňuje všem dotčeným subjektům výkon práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů, zejména pokud jde o:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů
 • Právo na výmaz a omezení zpracování osobních údajů
 • Právu na přenositelnost osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním údajů, pokud zpracování probíhá na tomto základě
 • Právo poslat stížnost na zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů

Za účelem ochrany zpracovávaných osobních údajů přijala společnost Houfek a.s. potřebná technická, administrativní a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato opatření zajišťují vhodnou úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Mezi bezpečnostní opatření, která používáme, patří mimo jiné firewally, šifrování dat, omezení oprávnění přístupu k osobním údajům na nezbytně nutný rozsah a s tím spojené kontrolní mechanismy.

V případě jakýchkoliv podnětů, či dotazů nebo i za účelem uplatnění Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na naše HR oddělení:

 • Osobně na oddělení HR
 • Poštou na oddělení HR
 • E-mailem na adresu GDPRinfo@houfek.com
 • Datovou schránkou
 •  

Etický kodex 

Cílem naší společnosti je trvale si udržet důvěru našich zákazníků a posílit pověst společnosti Houfek a.s., jako konkurenceschopné firmy ve svém oboru. Chceme být společností, kde jsou zaměstnanci hrdí na to, že pro nás pracují, a dělají vše nejlepší pro naše zákazníky, obchodní partnery, dodavatele a naši firmu. 

Etický kodex společnosti Houfek a.s. je platný nejen pro všechny naše zaměstnance, ale zároveň se jím musí řídit i naši dodavatelé.

I. Preambule – Základní hodnoty společnosti a cíl etického kodexu

Mezi základní hodnoty společnosti Houfek a.s., patří vzájemná úcta, důvěra, respekt, slušnost,

vytváření pozitivních mezilidských vztahů a dodržování vysokých zásad profesionality, a to ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům, investorům i

veřejnosti.

 

Vedení společnosti si je plně vědomo svojí společenské odpovědnosti a deklaruje, že se bude

těmito hodnotami a morálními standardy řídit v rámci rozhodovacích procesů a stejně tak

zavazuje i svoje zaměstnance k jejich dodržování při každodenní činnosti.

 

Cílem tohoto etického kodexu je dosáhnout:

 • ve vztahu k zaměstnancům pozitivního pracovního prostředí s přátelskou atmosférou

a s nulovou tolerancí jakékoliv formy diskriminace s ohledem na podporu osobního i

profesního rozvoje našich zaměstnanců;

 • ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům dlouhodobých partnerských vztahů

založených na vzájemné důvěře, respektu a profesionalitě;

 • ve vztahu k veřejnosti posílení a udržení dobrého jména a pověsti společensky

odpovědné firmy směřující k udržitelnému rozvoji odvětví

 

II. Principy společnosti ve vztahu k ochraně zaměstnanců

 

Společnost Houfek a.s. deklaruje, že ve vztahu k ochraně zaměstnanců bude uplatňovat tyto principy:

 • rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu, etnický původ,

pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo

sexuální identitu;

 • nulovou toleranci k jakýmkoliv formám obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku či

zastrašování;

 • právo zaměstnanců na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobnosti;
 • důraz na vytváření přívětivého a důstojného pracovní prostředí založeného na

pozitivních mezilidských vztazích, přátelské atmosféře a vzájemné důvěře;

 • podpora dalšího profesního i osobního rozvoje zaměstnanců.

III. Standardy chování zaměstnanců

 

Vedoucí zaměstnanci jsou vzorem morálních a etických hodnot pro ostatní zaměstnance a

jsou odpovědní za dodržování Etického kodexu u podřízených zaměstnanců. Společnost Houfek a.s. vyžaduje od svých zaměstnanců dodržování následujících principů chování:

 

Mezilidské vztahy

 

 • Dodržujeme lidská práva a základní svobody, především právo na život a zdraví,

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní

cti a dobré pověsti, svobodu myšlení, náboženského vyznání a projevu.

 • Ctíme svobodu slova a v našem jednání uplatňujeme zásady kolegiality a spolupráce.
 • Vzájemně se respektujeme a chováme úctu ke svým kolegům.
 • Dodržujeme obecné zásady slušnosti, dobrých mravů a čestného jednání.
 • Případné kritické podněty vůči spolupracovníkům jsou podávány věcně, korektně a na

základě objektivních podkladů.

 • K ostatním zaměstnancům i dalším osobám, se kterými v rámci plnění pracovních

povinností vstoupíme do kontaktu, zachováváme za všech okolností rovný přístup bez

ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo

ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu.

 • Bereme na vědomí, že jakákoliv forma obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku,

zastrašování, ať už fyzického či verbálního charakteru, je absolutně nepřípustná.

 

Dodržování právních předpisů a dalších závazných norem

 

 • Ve všech oblastech své pracovní činnosti dodržujeme obecně závazné právní předpisy

(zákony, vyhlášky, nařízení atd.), jakož i všechny vnitropodnikové předpisy a nařízení

zaměstnavatele.

 • Zaujímáme stanovisko nulové tolerance k páchání jakékoli trestné činnosti, a to nejen,

když je páchána jménem nebo ve prospěch společnosti Houfek a.s., ale rovněž směrem k

třetím subjektům.

 • V rámci plnění každodenních pracovních povinností dbáme na ochranu oprávněných

zájmů zaměstnavatele.

 • Zavazujeme se k principům udržitelnosti a dodržujeme předpisy na ochranu

bezpečnosti práce, zdraví a životního prostředí.

 • V souladu s vnitřními předpisy chráníme veškerý hmotný i nehmotný majetek

společnosti před znehodnocením, zejména před poškozením, odcizením, plýtváním či

zneužitím.

 

Střet zájmů

 

 • V rámci našeho rozhodování zaujímáme pozici nestrannosti a podporujeme férovou

hospodářskou soutěž. Snažíme se zabránit zneužití postavení kohokoliv k získání

neoprávněného prospěchu.

 • Snažíme se vyvarovat situací, které by vzbuzovaly dojem o existenci střetu zájmů.
 • Bezodkladně informujeme zaměstnavatele o všech mimopracovních aktivitách a

vztazích, které by mohly být posuzovány jako střet zájmů (další výdělečná činnost,

soukromé aktivity včetně politických funkcí apod.).

 • Dary a drobné pozornosti přijímáme a poskytujeme s obezřetností pouze za

předpokladu, že jsou v daném případě posouzeny jako vhodné. V případě pochybností

se obracíme na příslušný nadřízený útvar.

 

Komunikace s médii a veřejností

 

 • Zachováváme loajalitu vůči společnosti, chráníme dobré jméno a pověst

zaměstnavatele

45 zemí

45 zemí

Exportujeme do 45 zemí světa. Naše stroje pracují i v zámořských státech.

Kvalita

Kvalita

Stroje značky Houfek mají unikátní robustní konstrukci. Dbáme na maximální kvalitu všech dílů a komponentů.

Servis

Servis

Kromě prodeje nabízíme i servis a výměnu náhradních dílů.

Spolupráce

Spolupráce

Spolupracujeme se školami. Pořádáme exkurze a spolupracujeme na školních projektech.